over strenghtscope

ASSESSMENT & COACHING SESSIE

Strengthscope® is een compleet en innovatief assessment systeem!

Voor het in kaart brengen van je sterke punten op het werk is het wereldwijd leidend!

Het geeft aan in hoeverre je persoonlijke sterke punten effectief inzet!  Van dit product gebruik ik het assessment (rapport) en ‘ontwikkeltools’ voor individuen & teams.

Het mooie van sterke punten is dat zij drijfveren vormen in het gedrag van mensen. Als mensen op hun sterke punten worden aangesproken, geeft hen dit veel energie.

Vaak worden sterke punten ook kernkwaliteiten of eigenschappen genoemd. Wanneer goed begeleid krijg je daar energie van, die excellente prestaties kunnen stimuleren en je een groter gevoel van welzijn geven.

Voordelen van het verkrijgen van inzicht in je sterke punten en het bewust inzetten, zijn:

☑    Betere prestaties en een sterker gevoel iets bereikt te hebben
☑    Sterkere motivatie en meer plezier omdat je je sterke punten vaker kunt toepassen
☑    Vergroten van je zelfvertrouwen en veerkracht om met uitdagingen om te gaan
☑   De juiste talenten in juiste functie
☑   Samenwerking ‘kracht’vergroten
☑   Meer energie
☑   Versterken van persoonlijke effectiviteit leiderschap

Strengthscope®  is een wetenschappelijk ontwikkel tool dat je in staat stelt je unieke mogelijkheden te ontdekken die van nature beter bij je passen. Het is ondersteunend bij het begeleidt ontwikkelen van jouw unieke sterke punten.

Je 7 unieke sterke punten maken dat je excelleert.

In deze methode wordt aandacht besteed aan eventuele prestatierisico’sen krijg je helder  hoe deze te beheersen.

Deze prestatierisico’s kunnen minder sterke competenties, sterke punten ‘in the max’of andere factoren/belemmeringen die positieve energie en resultaten blokkeren.

Praktisch

  • Met een persoonlijkeunieke code krijg je toegang tot het assessment.
    • Het maken van een assessmentduurt ongeveer 30 minuten!
  • Na enkele dagen ontvang je een uitgebreid rapport(je persoonlijke strengths/talentenprofiel.
    • Dit vormt eenkrachtig vertrekpunt voor de coaching sessie van  2 uur.
  • Resultatenworden dan teruggekoppeld in persoonlijk gesprek.
    • Je ontvangt heldere uitleg, advies en extra handvatten om jezelf verder te ontwikkelen voor optimaal succes.